Bonusy a autonehody

Systém slev pro povinné ručení za bezeškodné období je bezesporu jednou z nejpříjemnějších slev, kterých můžeme užívat. Hodí totiž většině řidičů vlastnících automobil. Jde o systém rozmanitý a motivující. Nejlepší způsob, jakým lze do systému bonusů proniknout, bude asi ukázkový příklad. Na konci článku si ještě povíme o různých variantách, kterými se pojišťovny snaží odlišit od ostatních a přilákat zákazníky.

Bonus je slevou, která se počítá za délku bezeškodného období. Pan Novák, hypotetický řidič, vlastní automobil 5 let a nikdy nezpůsobil dopravní nehodu. Jeho základní pojistné činí 6000Kč ročně. Jeho pojišťovna nabízí 5% slevu za každý rok bezeškodného průběhu pojistky. Takže pan Novák zaplatí příští rok 6000Kč bez 25%, tedy 4750Kč. Úspora činí 1250. Pokud bude jezdit další rok bez zavinění nehody, ušetří dalších 5% (250Kč) a tak to půjde dál, dokud nezpůsobí nehodu nebo dokud nenarazí na maximální bonus. Ten může činit obvyklých 50%. Pan Novák by tedy jako vzorný řidič dosáhl za 10 let bezeškodného období maximálního bonusu 50% a platil by tak roční pojistné jen 3000Kč.

Pojišťovna pana Nováka však bonusy i strhává- každá způsobená nehoda znamená odebrání bonusu za dobu dvou let. Představme si tedy, že pan Novák má syna, čerstvého řidiče. Nemá žádný bonus a dokonce způsobí nehodu. Zůstane na nule a bude platit plné pojistné? Nikoliv, protože pojišťovna užívá i systém malusů, díky nimž může pojistné narůst i o 200%. Takže ze základního pojistného například 5000Kč se může vyklubat až velmi nepříjemně vysoká roční suma za povinné ručení 15 000Kč.

Modelový příklad ale v realitě většinou nahrazují poněkud složitější systémy s různými výjimkami. Mezi tradiční patří jakýsi „bonus navíc“, který může být udělen třeba za příslib bezeškodného období na určitou dobu (například sleva 15% za příslib 3letehó bezeškodného období). Nebo zvýšený bonus pro řidiče, kteří poslední tři roky jezdili bez nehod a podobně. Najdeme však i zcela jiné systémy, kde se uplatňují vyšší stropy pro slevy- třeba i 60%, a nebo systémy s progresí bonusů. Zjednodušeně za první rok bez zaviněné nehody dostanete tradiční bonus 5%, po třech letech to ale může být už 20% oproti standardním 15%. Výhodou těchto systémů je rychlejší dosažení nejvyššího možného bonusu.

Variant je tolik, kolik je pojišťoven a každý řidič ocení něco jiného- proto dobře vybírejte a počítejte. Můžete zkusit využít i online kalkulátory, které vám vybírání výrazně usnadní.

Comments are closed.