Postup při autonehodě

Autonehoda je vždy velmi nepříjemná věc. Dobré je se na ni alespoň v duchu připravit, abychom minimalizovali její dopady. Správný postup stanovuje i zákon (paragraf 47 zákona č.361/2000 Sb) a znalost těchto informací nám může ušetřit spoustu problémů.

Krok za krokem

V případě, že dojde k nehodě, měli bychom zvolit následující postup:

  1. Vypneme motor a podíváme se, jaký je fyzický stav nás i našich spolujezdců. Zároveň se ujistíme, že automobil nehoří. Oheň je v takových případech nejhorší nepřítel, který během několika sekund může pohltit nás i naše vozidlo. Proto je prioritou kromě pomoci těžce raněným i případné uhašení požáru nebo předejití jeho vypuknutí.
  2. To samé provedeme u ostatních účastníků nehody, pokud nějací jsou. I jim v případě potřeby poskytneme první pomoc a uděláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili jejich bezpečnost.
  3. Následně se postaráme o bezpečnost a pokud možno i plynulost provozu- jasně vyznačíme místo nehody výstražným trojúhelníkem a jakýmkoliv dalším vhodným způsobem signalizace.
  4. S druhou stranou nehody si prokážeme potřebné informace- hlavně totožnost a informace o pojišťovně (má druhá strana sjednané povinné ručení?…).
  5. Pak přichází na řadu relativně důležitý úkon, odhadnutí výše škody, kterou nehoda způsobila. Pokud je nižší (na každém automobilu zvlášť) než 100 000Kč, stačí vyplnit záznamy o dopravní nehodě. S informacemi z něj už si pak vše vyřídí pojišťovny. Viník by měl zároveň podepsat doklad prokazující, že uznává svou vinu, protože pozdější debaty by asi byly bez přítomnosti polici velmi složité.

Aby to nebylo tak jednoduché, musíme do celé situace opět zainteresovat policii, tedy alespoň v určitých případech (i pokud škoda není vyšší než oněch 100 000Kč). Důležité je také si uvědomit, že i když není nutné policii zavolat, můžete tak učinit- pokud si například nejste jistí co a jak, byť na základě našich informací potřebné znalosti získáte. Ale jsou tu i případy, kdy policii volat musíme:

  1. Pokud dojde k smrti nebo poranění některého z účastníků nehod.
  2. Pokud je poškozen jakýkoliv majetek třetí osoby- tradičně například nabouraný plot a podobně.
  3. Pokud není možné bezpečně a bez extrémních úkonů zajistit plynulost dopravy.
  4. Pokud je poškozena silnice, okolní příroda nebo nějaké veřejné zařízení

Úkony, které následují, se pak diametrálně liší podle toho, zdali jste viníkem dopravní nehody nebo nikoliv. Pokud ano, musíte vše nahlásit své pojišťovně, která vyřeší náhradu škody poškozenému. Pokud nemáte havarijní pojištění, nezbude vám než opravit vlastního automobil „ze svého“.

Pokud jste ale poškozený, je třeba kontaktovat pojišťovnu, u které je pojištěný viník nehody. Dostanete číslo pojistné události, které pomůže vše usnadnit. Pojišťovna sjedná automechanika, ale je dobré vše alespoň konzultovat s technikem vaším (tedy nezávislým).

V koordinaci s pojišťovnou je pak vypočtena škoda, která vám bude proplacena (bude zaplacena oprava a podobně).

Comments are closed.